انتخاب بخش مورد نظر بخش اداري
بخش درمان
1.آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟ بله
تا حدودي
خير
2.یا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برا ی انجام اقدامات مورد نیاز درخواست شما ارائه شده است ؟ بله
تا حدودي
خير
3. خدمات ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید ؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
بد
4.نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
بد
5. تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید ؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
بد
6. در مجموع عملکرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب چگونه ارزیابی می کنید ؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
بد
7.. نام افرادی که با شما برخورد و همکاری را داشته اند مرقوم فرمایید
8.نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید
9. جهت انجام کار تاکنون چند بار مراجعه نموده اید ؟
در صورت تکرار تعداد مراجعه و علت آن را ذکر فرمائید .
علت مراجعه
10.چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفاً آن را مرقوم نمائید
11. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید . نام و نام خانوادگي
شماره تماس
پست الكترونيكي
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-6 12:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ