به نام خدا

لیست تلفن های داخلی بیمارستان بعثت اشکنان

ردیف

نام واحد

شماره تلفن

ردیف

نام واحد

شماره تلفن

 1مدیریت201 16مطب ENT-
 2حسابداری206 17اورژانس239
 3بیمه205 18اتاق عمل236
 4کارپردازی212 19زایشگاه227
 5امین اموال234 20جراحی209
 6تجهیزات پزشکی234 21نگهبان جراحی213
 7مدارک پزشکی233 22همراه بیمار جراحی230
 8دبیرخانه و مرکز تلفن9 23همراه بیمار اورژانس202
 9آزمایشگاه241 24نگهبانی203-204
 10دفتر پرستاری207 25تاسیسات240
 11رادیولوژی246 26آشپزخانه210
 12پذیرش214 27انبار تدارکات237
 13داروخانه211 28انباردارویی229
 14مطب چشمی- 29فناوری و اطلاعات233
 15مطب زنان- 30  


تلفن های مستقیم::2-07825722030

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-13 10:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ