**مراحل پذیرش بیمار در بخش **


1. داشتن دستور بستری توسط پزشک مربوطه و متخصص بیهوشی


2. مراجعه به پذیرش جهت تشکیل پرونده با همراه داشتن دفترچه بیمه بیمار


3. مراجعه به بخش مربوطه


4. تعیین اتاق و تخت توسط پرسنل شیفت جهت بیمار


5. انجام دستورات پزشک و ارائه خدمات درمانی مناسبتبصره 1 : جهت رضایت نامه و برائت الذمه جهت ازار بالای 18 سال حضور خود بیمار و پدر و یا افراد درجه یک بیمار الزامی می باشد .


تبصره 2 : جهت رضایت نامه و برائت الذمه جهت افراد در زیر 18 سال حضور پدر بیمار الزامی می باشد و در صورت متوفی بودن پدر بیمار حضور ولی و قیم قانونی به همراه مادر بیمار الزامی می باشد.


تبصره 3 : در صورتی که پدر بیمار و یا ولی و قیم قانونی بیمار زیر 18 سال خارج از کشورو یا در دسترس نباشد جهت راهنمایی های لازم به مدیریت و یا دفتر پرستاری مراجعه نمایند 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-8 13:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ