شرح وظایف :


1. اجرای دستورات و همکاری با پزشک .

2. حفظ پوشش و رعایت حریم بیمار طبق موازین شرعی .

3. کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیماران اورژانسی در هنگام انتقال به بخش رادیولوژی جهت عکسبرداری

4. اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاهها و تجهیزات و چک کردن ماهیانه دستگاهها .

5. پیگیری هرگونه خرابی و نقص در دستگاهها از طریق مسئولین زیربط .

6. بـــرقراری ارتباط و ارائه آموزشهای لازمه بـــه بیماران قبل از رادیوگرافی های خاص و آموزش به بیمار جهت آمادگی های قبل از انجام عکسبرداری .

7. کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی .

8. انجام رادیوگرافی به بهترین نحو جهت تشخیص مطمئن .

9. مشاوره به بیمارانی که در حین حاملگی به انجام رادیوگرافی نیاز پیدا می کنند .

 

  مراحل پذیرش جهت بیماران سرپایی بخش رادیولوژی


1. داشتن دستور پزشک .

2. پذیرش بیمار در بخش رادیولوژی .

3. مراجعه بیمار به صندوق .

4. انجام رادیوگرافی از بیمار .

5. تحویل جواب رادیوگرافی به بیمار .

6. تحویل جواب رادیوگرافی بیمار به پزشک توسط بیمار و همراهانش .مراحل پذیرش بیمار بستری در بخش رادیولوژی


1. درخواست انجام رادیوگرافی از بیمار ، از بخش مربوطه .

2. ثبت درخواست رادیوگرافی در سیستم .

3. انجام رادیوگرافی از بیمار .

4. تحویل جواب رادیوگرافی به بخش مربوطه .


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-13 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ