به سامانه ثبت نام اینترنتی  دوره های آموزشی

بیمارستان بعثت اشکنان


خوش آمدید.


 


دوره آموزشی

 


پرسنل مجازشرکت کننده

 


      تاریخ  شروع ثبت نام

 


        تاریخ  پایان ثبت نام

 

 

تاریخ 
کلاس
 

 

لینک ثبت نام

 

دوره پایش سلامت کارکنان


کلیه پرسنل

1/3/95


 28/3/95


1/4/95

ثبت نام

دوره آموزشی 7 شاخه ی کنترل عفونت


کلیه پرسنل

22/02/95


03/03/95

03/03/95

ثبت نام

دوره ارتباط با بیمار

کلیه پرسنل 22/02/9502/03/9504/03/95ثبت نام

دوره مدون اعتباربخشی

کلیه پرسنل 22/02/9528/02/9530/03/95ثبت نام


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-27 8:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ